Garantinis aptarnavimas

Atsiradus pas mus pirktos prekės trikdžiams arba defektams prašome kreiptis į mus arba gamintojo įgaliotą techninį centrą. Nemokamas prekės garantinis aptarnavimas bus vykdomas pagal sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties bei garantinio aptarnavimo sutarties sąlygas, laikantis LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei kitų Pirkėjus ginančių LR Teisės aktų.

Kiekvienos UAB "Sinerta" parduodamos prekės gamintojo garantijos terminas yra nurodytas tos prekės puslapyje bei garantiniame talone.

Galiojant garantinio aptarnavimo sąlygoms, prekės gedimai šalinami per:

  • 14-20 darbo dienų nuo prekės perdavimo gamintojo įgaliotame techniniam centrui;
  • per 30 darbo dienų, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio, arba jei gamintojo įgaliotas techninis centras yra už Lietuvos ribų.

Prekes garantiniam aptarnavimui priimame UAB "Sinerta" aptarnavimo centruose.

 !
Pristatant prekes garantiniam aptarnavimui, būtina turėti prekės garantinį taloną ir pirkimą įrodantį dokumentą.